Улаанбаатар хот дотор хүргэлт үнэгүй ба хөдөө орон нутагт илгээх боломжтой

Бизнесийн түлхүүр харьцаанууд

Бизнесийн түлхүүр харьцаан​ууд: Менежер бүр мэдвэл зохих санхүүгийн 100+ харьцаа.
Санхүү бол бизнесийн хэл. Компанийнхаа нөхцөл байдлыг ойлгохыг, цаашлаад карьер ахихыг хүссэн ямар ч менежер санхүүгийн тайлан мэдээг төвөггүй уншиж чаддаг байх хэрэгтэй. Мөнгөн урсгал, баланс, хувьцаа эзэмшигчдийн нэмүү үнэ цэнэ, хөрөнгө оруулалтын өгөөж гэх мэт санхүүгийн гол ойлголтуудыг товч тодорхой, энгийн тайлбарласан энэхүү номоос та үндсэн үзүүлэлтүүдийн уялдаа холбоо, бизнест үзүүлэх нөлөөг ойлгож авах болно. Санхүүгийн номууд шигүү текст, төвөгтэй томъёо, ойлгомжгүй нэр томъёогоор дүүрэн байдаг гэх хэвшсэн ойлголтыг энэ ном бүрэн эвджээ. Бизнесийн түлхүүр харьцаанууд номд орсон зарим сэдвээс цухас дурдвал:
> Санхүүгийн хөшүүрэг
> Үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн хэмжүүрүүд
> Санхүүгийн чадавх
> Компанийн үнэлгээ
> Хөрөнгө оруулалтын харьцаанууд
> Компанийн гүйцэтгэлд нөлөөлөгч хүчин зүйлс
> Хувьцаа эзэмшигчдийн нэмүү үнэ цэнэ

  • ҮНЭ: 45,000₮
  • Тоо хэмжээ :

Та манай дэлгүүрт яг одоо захиалга өгснөөр маргаашийн хүргэлтээр таны ном очдог болохыг анхаарна уу? Хүргэлт үнэгүй.

Сэтгэгдэлүүд

Сэтгэгдэл байхгүй байна.