Сонсогоо Уншья

Сонсонгоо уншья

Сонсогоо Уншья

25'000

 

Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Хятад хэлийг сонсонгоо уншья хэмээх энэ ном нь Хятад хэлний дүрэм, шинэ үг, хэвшмэл хэллэг, түгээмэл хэрэглэгддэг үгийн тайлбар зэргийг цогцоор нь багтааж өгснөөрөө онцлогтой юм. Уг ном нь Хятадын соёлыг ойлгож мэдэх, түүнчлэн түүх, кино, хоол хүнс, ардын зан заншил зэргийг багтаан тайлбарласан төдийгүй орчин цагийн хэрэглээний үг хэллэгийг сонгон оруулсан нь давуу талтай. Та олж авсан мэдлэгээ бататгах, үгсийн сангаа нэмэгдүүлэх, хятад хэлний сонсголын чадвараа ахиулах, хэрэглээний хятад хэлийг сурахад бодитой хувь нэмэр оруулж чаднаа.