Кремлийн Гэрээ

кремлийн гэрээ

Кремлийн Гэрээ

15'000

 

Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Кремлийн Гэрээ хэмээх энэхүү баримтат роман нь 1990-ээд оноос хойшхи хугацаанд социалист гэгдэж байсан улс орнууд зах зээлийн эдийн засагт шилжсэнээр нийгмийн амьдралд гарсан өөрчлөлт, гэмт хэрэг, хээль хахуулийн талаар бодит баримт дээр тулгуурлан бичигджээ.