дараалал

Q-Дараалал

15'000

 

Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Дэлхийн хэл таныг дэлхийн хүн болгоно. Q-Дараалал хэмээх энэхүү ном нь Англи хэл сурах гэж байгаа болон сурч байгаа хэн бүхэнд зориулагджээ. Уг номонд:

 Бид Англи хэл сурч байхдаа юун дээр алддаг
 Яагаад удаан үр дүнгүй суралцдаг
 Дүрэм мэдээд байдаг хэрнээ яагаад сайн орчуулах, ярих, бичих хэмжээнд байж чаддаггүй вэ?
 Хангалтай үг мэдээд байдаг гэтэл яагаад цэгцтэй зөв ярьж чаддаггүй вэ?
 Англи хэл суралцхаасаа өмнө бид юу мэдэж судалсан байх ёстой вэ?
 Англи хэлийг ямар дэс дараалалтай, юунаас эхлэж сурах вэ?
 Сурч байх хугацаандаа цаг зав, ажил, амьдралын тэнцвэрт байдал, суралцах орчиноо хэрхэн зохицуулах вэ?…. гэх мэт олон сонирхолтой, үр өгөөжтэй, санаа авч сурах явцдаа хэрэгжүүлж болох сэдэвүүдийг агуулсан.