Өөрчлөлтийг Өөрөөсөө

//Өөрчлөлтийг Өөрөөсөө
өөрчлөлтийг өөрөөсөө

Өөрчлөлтийг Өөрөөсөө

10'000

 

Бүтээгдэхүүн хүргэлт

“Аливаа зүйлс өөрчлөгддөггүй харин, бид өөрчлөгддөг” гэж Хенри Дэвид Тьорео хэлсэн байдаг. Бид үргэлж л сайн сайхны төлөө тэмүүлэн өөрчлөгдөхийг хүсч байдаг. Зөвхөн хүсэж мөрөөдсөнөөрөө аливааг бүтээх боломжгүй, харин түүнд хүрэх хамгийн үр дүнтэй арга замуудыг олж мэдэн хэрэгжүүлж, өөрийн амьдралдаа эзэн болох нь чухал билээ. Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, мэргэжлийн сэтгэл зүйчийн бичсэн энэхүү ном нь таныг өөрийн ур чадвар,итгэл үнэмшил, нөхцөл байдалдаа тулгуурлан амьдралдаа өөрчлөлт хийх хамгийн шилдэг арга замыг танилцуулах болно.