Ярианы Франц хэл

ярианы франц

Ярианы Франц хэл

18'900

Франц хэлийг 54 орны хүн амын дийлэнх хэсэг буюу нийт 350 орчим сая хүн өөрийн төрөлх болон хоёрдогч хэл гэж үздэг. Энэхүү ном нь 20 сэдвийн дагуу харилцан яриа, текстүүдтэй бөгөөд сонсох дасгалтай, CD дагалдана. Франц хэлээр ярих болон сонсох чадварыг хөгжүүлнэ.

Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Улаанбаатар хот дотор үнэгүй хүргэнэ. Орон нутаг руу илгээх боломжтой. 14 цагаас өмнө хүлээн авсан захиалгаа тухайн өдөртөө, 14 цагаас хойш хүлээн авсан захиалгаа дараагийн өдөр нь хүргэж өгнө. Та 8020 6667 дугаарт холбогдоно уу