эх хэл

Эх Хэл

25'000

 

Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Хүүхдийнхээ эх хэлний боловсролд анхаарцгаая! “ЭХ ХЭЛ” цуврал таван ном нь монгол хэлээ сурах чин хүсэлтэй аль ч насны хүүхэд багачууд болон тэдэнтэй ажилладаг багш сурган хүмүүжүүлэгчид, эцэг эх, асран хамгаалагчдад зориулсан сургалтын материал, гарын авлага юм. Нийт 151 эхтэй, зөв бичих дүрэмтэй, хүүхдийн хэлний гажгийг засах хэл зүгшрүүүлэх үг, богино хэмжээний ерөөлийн үг болох бэлгэ дэмбэрлийн үг, дасгал ажлыг багтаасан цогц нэгэн зүйл юм.
Эхээ зохион оруулахдаа эхийн агуулгад анхаарч аль болох хүүхдэд монгол ёс заншил, уламжлал, хэлний тухай мэдлэг олгох, хуучирсан үгийн утгыг мэдүүлэх, хэлц үгийн утгыг тайлахад анхаарахын хамт зөв зан төлөв төлөвшүүлэхэд нөлөөлөх зорилго тавьсан билээ.
Зөв бичих дүрмийг таван цувралдаа бүгдийг багтаахын хамт сүүлийн үед хүмүүс анзаарч хэрэглэхээ больсон цэг цэглэлийг зөв хэрэглэх тухай тавдугаар цувралд түлхүү бичжээ.