ЭХ ХЭЛ-ЭРДМИЙН ТVЛХҮҮР

//ЭХ ХЭЛ-ЭРДМИЙН ТVЛХҮҮР
Эх хэл эрдмийн түлхүүр

ЭХ ХЭЛ-ЭРДМИЙН ТVЛХҮҮР

10'000

 

Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Уг номонд одоо мөрдөж байгаа Монгол хэлний ЗӨВ БИЧИХ дүрмийг тайлбарлаж эх хэлний боловсролыг түгээхийг зорьжээ.
Түүнчлэн “ӨӨРИЙГӨӨ ШАЛГААРАЙ” гэсэн дасгалаар суралцагчид мэдлэгээ сорьж болно.
Бас “ЗӨВ НАЙРУУЛАН БИЧИХ ” -д энэ номноос суралцах болно.