Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Та бүхний хүсэн хүлээсэн Жожо Мойесийн Чамтай учирснаас өмнө номын 2 дугаар дэвтрийг хүргэж байна. Хайрлаж, энэрч, уучилж, тэвчиж бас харамсалтай хэдий ч тавьж явуулахын гашуун амт. Хайрлахын зэрэгцээ нэг нэгнээсээ суралцахын ухааныг харуулсан сэтгэл хөдлөм хайрын түүх. Энэ бол үнэхээр онцгой, зүрх огшоож сэтгэл догдлом бүтээл.