хоббит

Хоббит

22'000

 

Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Ж.Р.Р Толкинийг дэлхий дахинаа алдаршуулсан анхны ном болох “Хоббит” нь үлгэрийн төрлөөр бичигдсэн бөгөөд уг номоо шинэ хэл, шинэ газар нутаг, шинэ түүхийг өөрийнхөө зөгнөл, хийсвэрлэн бодох авъяасаараа ургуулан бий болгожээ. “Хоббит” анх хэвлэгдсэн өдрөөсөө эхлэн уншигчдыг соронзон мэт татаж асар олон хувиар хэвлэгдэх болсон төдийгүй уншигчид зохиолчоос уг зохиолоо цааш үргэлжлүүлэн бичихийг хүссэн байна. Ингэж “Бөгжний эзэн”-ий тухай гурван боть ном мэндэлж, уг зохиол нь XXI зууны кино дэлгэцийн хаан болсон юм.