Улс төрийн либерализм

//Улс төрийн либерализм
улс төрийн либерализм

Улс төрийн либерализм

25'000

Жон Роулсын “Улс төрийн либерализм” бүтээл.
Уг ном нь лекцийн хэлбэрээр бичигдсэн бөгөөд Ж.Роулс нь либерал төр бол олон түмний оюун ухааныг зорилгоо болгон ажиллах ёстой бөгөөд харин энэхүү олон түмний оюун ухаан нь либерал төрийн суурь зарчим болох эрх чөлөө тэгш эрх, зүй ёсыг бэхжүүлнэ гэж үзсэн.

Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Улаанбаатар хот дотор үнэгүй хүргэнэ. Орон нутаг руу илгээх боломжтой. 14 цагаас өмнө хүлээн авсан захиалгаа тухайн өдөртөө, 14 цагаас хойш хүлээн авсан захиалгаа дараагийн өдөр нь хүргэж өгнө. Та 8020 6667 дугаарт холбогдоно уу