Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Жонн Максвелл-н Удирдагчийн 360 градус хэмээх бүтээл. Ихэнх хүмүүс удирдлагын тухай буруу ойлголттой байдаг. Албан тушаал хүнийг удирдагч болгодоггүй. Сайн захирагч боловч сайн удирдагч байж чаддаггүй олон захирагч өөрийгөө удирдагч гэж андуурдаг. Яагаад гэвэл удирдах нь захирахаас огт өөр юм. Удирдагч болон төлөвших үйл явц нь байнгийн сурч мэдэх, уншин судлахтай шууд холбоотой. Удирдлага танаас байнга хөгжиж байхыг шаарддаг Тиймээс хэнтэй ч уулзсан бай удирдан манлайлах эрхээ үргэлж олж авч байх хэрэгтэй. Нөлөөллийг хэн ч байлаа гэсэн өөрөө ажиллаж байж олж авдаг.
Надад эрх мэдэл өгвөл би сайн удирдагч болно гэж боддог. Надад сандал ширээ өгвөл би асуудлыг шийдэж чадна гэж хүсэмжлэн хүлээдэг. Хүсч байсан албан тушаалдаа хүрээгүй тохиолдолд дотроо гомдол тээж явдаг нэг хэсэг нь байхад эрх мэдэл шийдвэр гаргах түвшинд хүрчих юм бол удирдагч болно гэж ойлгодог хүмүүс ч бий. Өөрийгөө байх ёстой байр суурин дээрээ арай л очоогүй байна гэж бодож яваа өөдрөг бодолтнуудын нэг нь та биш биз.