Сэтгэхүй хөгжүүлэх дасгалын ном

//Сэтгэхүй хөгжүүлэх дасгалын ном
мангаа сэтгэхүй

Сэтгэхүй хөгжүүлэх дасгалын ном

8'500

 

Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Хүүхдийн сэтгэхүйг багаас нь хөгжүүлж чадвал түргэн бодох, оюун сэтгэн бодох хурдыг хөгжүүлэх, аливаа зүйлийг хурдан ойлгож, сэтгэх чадварт суралцана. Энэхүү ном нь хүүхдийн хийсвэрлэн сэтгэх, төсөөлөх чадварыг хөгжихөд туслах ба баруун болон зүүн тархийг хөгжүүлж өгнө. Номын зураг дүрслэл, сонирхолтой дасгалууд хүүхдийг тань уйдаахгүй.