Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Сургууль бидэнд юуг заадаггүй вэ?
Сайн сургууль хүний амьдрал, хувь тавиланг үндсээр нь өөрчилдөг.
Сургуульд юуг сурах ёстой, ямар мэдлэгийг эзэмшиж, ямар эрдэмтдийн номнуудыг унших ёстой нь суралцаж буй хэн бүхэнд тодорхой байдаг боловч хэрхэн суралцах, сурах арга барилын талаар сургууль бидэнд зааддаггүй. Өдөржин, шөнөжин хичээлээ давтдаггүй ч онц сурдаг, өдөрт бүтэн ном уншиж дуусгаж чаддаг эсвэл бүх л хичээлдээ сайн төдийгүй спорт урлагийн өндөр амжилт гаргадаг төгс гэж хэлж болохуйц тэдгээрийн оюутан сурагчдын хичээллэх нууц нь юу вэ?
ТА БҮХЭНД СУРЛАГЫН АМЖИЛТ ХҮСЬЕ