Солонгос хэлийг бие даан сурах

//Солонгос хэлийг бие даан сурах
солонгос

Солонгос хэлийг бие даан сурах

14'900

Энэхүү Солонгос хэлийг бие даан сурах бичиг нь сонирхолтой бөгөөд ойлгомжтой нийт 26 хичээлтэй. Эхний 8 хичээлийг үзсэнээр та зөв уншдаг болно. Бусад 18 хичээлийг үзсэнээр та 2648 шинэ үг хэллэг мэддэг, Солонгосоор сайн уншиж, ойлгодог, алдаагүй бичдэг, өөрийн санааг чөлөөтэй илэрхийлдэг болохоос гадна бичиг ба ярианы дүрмийг мэдэж авах, цагийн нөхцөлүүдийг хэрэглэх чадвартай болно.

Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Улаанбаатар хот дотор үнэгүй хүргэнэ. Орон нутаг руу илгээх боломжтой. 14 цагаас өмнө хүлээн авсан захиалгаа тухайн өдөртөө, 14 цагаас хойш хүлээн авсан захиалгаа дараагийн өдөр нь хүргэж өгнө. Та 8020 6667 дугаарт холбогдоно уу