Ой Тогтоолтын Аргаар Гадаад үг цээжлэх нь

//Ой Тогтоолтын Аргаар Гадаад үг цээжлэх нь
хатанбаатар

Ой Тогтоолтын Аргаар Гадаад үг цээжлэх нь

19'500

 

Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Монголын Оюун Ухааны Академийн захирал Х.Хатанбаатарын “Ой тогтоолтын аргаар гадаад үг цээжлэх нь” ном. Энэ ном танд уураг тархиа зөв ойлгон, түүний нөөц боломжийг бүрэн дайчилж гадаад үгийг хялбархан цээжлэх дадал олгох болно. Тархины тань унтаж буй хэсэг сэрж, билэг танхай төсөөллүүдийг ургуулан бодож байх зуур та өөрөө ч анзааралгүйгээр хэдэн зуун үгсийг цээжлэх чадвартай болсон байх вий.