Нийгмийн Гэрээ ба Улс Төрийн Эрхийн Зарчмууд

//Нийгмийн Гэрээ ба Улс Төрийн Эрхийн Зарчмууд
51

Нийгмийн Гэрээ ба Улс Төрийн Эрхийн Зарчмууд

20'000

Нийгмийн Гэрээ ба Улс Төрийн Эрхийн Зарчмууд бүтээл нь хүний эрх, эрх чөлөө, ардчиллыг дээдлэх үзэл, эрх мэдлийн хуваарилалт, засаглалын сайн хэлбэрийн талаарх хүн төрөлхтний эрэлхийллийг агуулсан бүтээл бөгөөд өнөөг хүртэл хэдэн зууны турш ач холбогдлоо алдаагүй өв юм.

Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Улаанбаатар хот дотор үнэгүй хүргэнэ. Орон нутаг руу илгээх боломжтой. 14 цагаас өмнө хүлээн авсан захиалгаа тухайн өдөртөө, 14 цагаас хойш хүлээн авсан захиалгаа дараагийн өдөр нь хүргэж өгнө. Та 8020 6667 дугаарт холбогдоно уу