Күнзийн барьсан зоог

күнз

Күнзийн барьсан зоог

12'900

“Зохист Дорно” хэвлэлийн газраас эрхлэн гаргасан Хятадын шилмэл өгүүллэгийн түүврүүд болох “Күнзийн барьсан зоог” ном. Уг номонд багтсан өгүүллэгүүдээр Хятадын ард түмний уламжлалт ёс заншил, үндэсний онцлог, уран сайхны өвөрмөц ертөнцийг орчин үеийн аргаар нээн үзүүлсэн нь уншигчдыг Дорнын соёлтой танилцуулахад тус дөхөм болжээ.

Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Улаанбаатар хот дотор үнэгүй хүргэнэ. Орон нутаг руу илгээх боломжтой. 14 цагаас өмнө хүлээн авсан захиалгаа тухайн өдөртөө, 14 цагаас хойш хүлээн авсан захиалгаа дараагийн өдөр нь хүргэж өгнө. Та 8020 6667 дугаарт холбогдоно уу