Компанийн Засаглал

компанийн засаглал

Компанийн Засаглал

25'000

 

Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Компанийн засаглалын талаарх цогц ойлголтыг өгөх энэхүү номыг уншигч эрхэм танд хүргэж байна. Илүү практик хэрэглээ тал руу байлгахыг ялангуяа энэ чиглэлээр ажиллаж байгаа хэн хүнд тустай байх талаас нь илүүтэй хичээн ажилласанаа уг номын зохиолч Т.Цэнд-Аюуш онцолжээ.