Гавал Хүүхэд

гавал хүүхэд

Гавал Хүүхэд

25'000

 

Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Mind Maps (Оюуны зураглал)-ийг зохион бүтээсэн, тархи болон сурах үйл явцын талаар бүтээл туурвидаг дэлхийн тэргүүлэх судлаачдын нэг Тони Бузаны бүтээл болох “Гавал хүүхэд” номыг Open Mind ХХК тун саяхан эрхлэн гаргажээ. Энэхүү номдоо зохиогч хүүхдийн тархи асар өндөр чадамжтай болохыг, хүүхэд тэрхүү чадамждаа хүрэхэд эцэг эхчүүд ямар ямар арга техник ашиглан тусалж болохыг харуулжээ.