Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Бяцхан цох сэтгүүлийн газраас 3+ насны хүүхдэд зориулсан Оюун ухаан хөгжүүлэх, Гар зүгшрүүлэх, Тоо тоолол гэсэн цуврал “ДАСГАЛЫН НОМ” шинээр хэвлэгдэн гарлаа.
Цуврал “ДАСГАЛЫН НОМ” нь хүүхдийг дараах ур чадварт суралцуулна.
• Бүтээлч сэтгэлгээг хөгжүүлнэ.
• Бичих ур чадварыг сайжруулна.
• Гоо зүйн мэдрэмжийг хөгжүүлнэ. 
• Гар зүгшрүүлнэ.
• Тоо тоолох, нүдлэх, бичихэд сургана.
• 1-10 хүртэлх тоог бодож сургана.
• Тэвчээртэй сууж сургана.
• Анхаарал,ой тогтоолтыг сайжруулна.

Цуврал “ДАСГАЛЫН НОМ”-ыг сургуулийн өмнөх боловсролын сургалтын хөтөлбөрийн агуулгатай уялдуулан боловсруулсан тул цэцэрлэгийн дунд, ахлах, бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүд хэрэглэхэд тохиромжтой.