Бээжин Хотоор Гүйсээр

бээжин хотоор гүйсээр

Бээжин Хотоор Гүйсээр

20'000

 

Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Хятадын шинэ үеийн уран зохиолын төлөөлөгч Шү Зечэний “Бээжин хотоор гүйсээр” роман. Энэ номыг хайр дурлал болон найз нөхөрлөлийн гарын авлага гэж нэрлэж болохоор. Зохиолч найз нөхөрлөл гэдэг өөрийгөө золиослох зориг харин хайр дурлал гэдэг хүнийг хүндэтгэх хүмүүжил гэдгийг номоороо харуулжээ. Уг романд дурлалт хосууд хэрхэн төөрөгдөж, эцэстээ өөрийн замаа сонгож буй тэр адал явдалт хаа ч байдаг лжишээнүүдийг Хятадын нийгмээр төлөөлүүлэн дүрсэлсэн байна. Энэ роман хоёр том асуудал хөндсөн. Нэгдүгээрт зөвхөн мөнгө хэзээ ч аз жаргал авчрахгүй. Хоёрдугаарт зөвхөн секс хийх хэзээ ч хайр дурлалыг орлохгүй. Мөнгө аз жаргалын хэмжүүр биш. Харин секс хийх хайр дурлалын илэрхийлэл биш.