Англи Цагаан Толгой

англи цагаан толгой

Англи Цагаан Толгой

13'000

 

Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Монгол хүүхдүүдийн сэтгэхүйд тохируулан гаргасан энэхүү Англи хэлний сурах бичиг нь амьдрал ахуйд өргөн хэрэглэгддэг 1025 шинэ үг бүхий зурагт толь, цагаан толгойн үсгүүд мөн чухал дүрмүүдийг багтаажээ. Таны хүүхэд Aнгли хэл судалж байгаа бол энэ номыг заавал авч өгөөрэй!