Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Англи хэлний хэлц үйл үгүүд. Энэхүү цуврал номд Англи хэлний хэлц үйл үгүүдэд тулгуурлан тухайн хэлийг сурах боломжийг бүрдүүлсэн юм. Өөрөөр хэлбэл хэлц үйл үгийг хэрэглээнд ихээхэн тохиолддог жишээ өгүүлбэрийн хамт ойлгож цээжилнэ. Дараа нь харилцан ярианд дээрх үгүүдийг ашиглан нөхөж бичих болон өгүүлбэр зохиох дасгалууд байна. Дээрх байдлаар олон давтан дасгал хийх явцад үгүүд маань хэрэглээтэйгээ цээжлэгдэнэ.  Тус бүрийн үнэ 7500 төгрөг