Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Та амьдралаа өөрчлөхийг хүсэж байна уу?
Тэгвэл “Амьдралаа өөрчлөх 💯 арга” номыг уншиж, амьдралаа өөрчлөх нь тийм ч хэцүү биш гэдгийг ойлгож аваарай. Энэ номноос та маш олон асуултын хариултыг олох болно.
📣 Амьдралаа өөрчлөх эхний алхамыг хэрхэн хийх вэ?
📣Айдас түгшүүрээ хэрхэн давах вэ?
📣Ажил болон дуртай зүйлээ хэрхэн хавсруулан хийх вэ?
📣Чамайг дэмждэг хүрээллийг хэрхэн олох вэ?
📣Өнгөрсөн гомдол бухимдал болгоныг хэрхэн тайлж урагш алхах вэ?