Нийгэм, Улс төр, Бизнес

//Нийгэм, Улс төр, Бизнес
Сагсанд үзэх “Самсунг” бүтээгдэхүүн сагсанд нэмэгдлээ.